Sith Inquisitor - SW-TOR.cz - Star Wars: The Old Republic (SWTOR) SW-TOR.cz – Star Wars: The Old Republic (SWTOR)

Sith Inquisitor

Vydáno: 11.12.2009 v 21:18 | Autor: Aries

Zákeřní, proradní, mistři v ovládání Síly

Historie Sithského Impéria je plná záludností politiky a temných tajemství – věcmi definující život Sithského Inkvizitora. Zrádci se schovávají v každém z temných zákoutí v Impériu, a to jestli jednotlivec přežije, je dáno pouze jeho prohnaností a vůlí manipulovat ostatními a likvidovat své spojence i protivníky. Inkvizitor experimentuje se zakázanými schopnostmi nejenom, aby v takovémto prostředí přežil, ale aby jej ovládl a podřídil své vůli.

Bez ohledu na jejich potenciál, pouze hrstka zasvěcenců zvládne projít zkouškami, které z nich učiní Inkvizitory. Pouze ti nejodhodlanější z nich dosáhnout tohoto úspěchu, ale i tak jsou pod neustálým dozorem. Vzhledem k jejich schopnostem jsou mistry ve využívání svých spojenců i nepřátel ke svému osobnímu prospěchu. Za pomoci Síly jsou Inkvizitoři schopni vysávat životní energii z nepřátel a posilovat jí sebe či své spojence.

I přes jejich ostatní schopnosti, Inkvizitoři jsou nejvíce obáváni pro svoji schopnost využívat Sílu, která z nich v bojích činí někoho, na koho se jen tak nezapomíná. Z konečků prstů jim vyšlehávají blesky, které obalí nepřátele jako provazy čisté energie. Vzhledem k tomu, že Inkvizitoři dovedou využít blesky k ochromení, ovládnutí či zničení jejich nepřátel, se právě tento zdánlivě přírodní úkaz stal jakýmsi jejich podpisem. Ti, kdo zažili a přežili tyto výboje energie, se do svých smrtí třesou strachy i při sebemenším výboji elektřiny.

K dosažení nejmocnějších pozic však Inkvizitoři potřebují mnohem více než elektrické výboje a rychlé uvažování. Nejmocnější z nich se odvažují zkoumat tajemství minulosti a získávat tak nové schopnosti. Síla je zdroj neomezených možností – nekonečná fontána energie, kterou mohou Inkvizitoři využívat a měnit jí ke své vůli. Právě toto jim umožňuje stát se tvůrci budoucnosti Impéria… nebo přinejmenším tvůrci svého vlastního konce…

Specializace – shrnutí 

Název Sith Sorcerer Sith Assassin
Výzbroj Single Saber Double Bladed Saber
Další výbava Force Lightning/Force Drain Stealth
Role Ranged DPS / Healer Burst Melee DPS / Tank
Sorcerer sith Sorcerer
Temná Strana má mnoho nebezpečných tajemství, ale těm, kteří se odváží je odhalit, nabízí nezměrnou moc. Sorcerer manipuluje Sílou, a dovede tak ovládat nestálou energii její temné Strany ke zničení svých nepřátel, nebo k posílení či dokonce léčení svých spojenců. Vzduch okolo něj přímo praská temnou energií, a každý blázen v jeho cestě zakusí dosud nepoznanou úroveň bolesti a mučení.
Assassin Sith Assassin
Rychlost a manipluace ostatními, tak vypadají základní znaky Assassina. Ať už při infiltraci objektu Republiky s cílem zneškodnit vysoce postavený cíl, nebo na rozsáhlém bojišti, jeho světelný meč je vždy precizní a smrtící. Díky tomu je skvělým útočníkem a, pokud to situace vyžaduje, skvělým obráncem. Jak doře vládne mečem, tak vládne i Sílou. Pomocí ní dovede manipulovat nepřáteli, aby zajistil, že jeho strana bude mít navrch.