Jedi Consular - SW-TOR.cz - Star Wars: The Old Republic (SWTOR) SW-TOR.cz – Star Wars: The Old Republic (SWTOR)

Jedi Consular

Vydáno: 4.12.2009 v 18:27 | Autor: Aries

Jedi ConsularDiplomat, mudrc, bojovník s temnotou

Po více než 20,000 let se Řád Jediů snažil šířit mír a rovnováhu po celé Galaktické Repubilce, ale s každým dalším dnem přicházely hrozby, které mohly zničit Jedie a Republiku nadobro. Pokud má Republika přežít, potřebuje vůdce a vizionáře. Potřebuje Jediské Konzuly.

Konzulové využívají Sílu pro boj a moudrost pro diplomacii. Roky usilovného tréninku a meditací vybrousily mysl těchto Jediů natolik, že jdou srovnávat s jejich světelnými meči. Ať už znovuobjevují dávno zapomenutou moudrost řádu, rekrutují vojáky do republikové armády či bojují na život a na smrt s Temnými Lordy Sithů, jejich spojení se Sílou jim dává vše, co potřebují k úspěchu.

Tato spřízněnost s nejtajemnějšími znalostmi Síly taká dává Konzulům potřebný náhled a empatii na vyřešení konfliktů, které trápí i ty nejprohnanější Senátory a guvernéry. Vědí kdy je čas mluvit a kdy bojovat. Když se vyjednávání zvrhnou v agresivní potyčky, Konzulové využívají svého daru předvídavosti – předvídají a odrážejí nepřátelské útoky rychlými a přesnými pohyby s jejich světelnými meči.

Tito Jediové vždy hledají nové možnosti, jak si rozšířit své znalosti galaxie, jich samých, a všepropojující Síly. Toto odhodlání umožňuje prohlédnout i to, co by jinak bylo zahaleno v temnotě. Na druhou stranu, toto odhodlání může být i velice nebezpečné, protože nabádá Jedie aby zkoumali tajemství, která by radši měla zůstat skrytá. Někteří z největších myslitelů Řádu bylo svedeno k temné straně pouze touhou po poznání. toto pokušení, a bolest kterou působí, je srovnatelné snad pouze s bolsetí, kterou cítí válečný veterán ze svých zranění.

Před tím, než mohou proniknout temnotou v galaxii, musí porazit temnotou v sobě samých. Neexistuje způsob, jak se vyhnout pokušení po cestách, které vedou k využití jejich schopností a znalostí pro osobní prospěch. Konzulové musí stále uvažovat o svých motivech. Když jsou pokoušeni učinit první krok vedoucí nenávratně k temné straně, musí si uvědomit kruté osudy všech Jediů, kteří touto cestou prošli také. Toto je jediný způsob, jak sjednotit Řád a Republiku a dovést její armády k záchraně galaxie před hrozící temnotou.

  • Specializace
  • Společníci
  • Loď
  • Videa
  • Galerie
Specializace – shrnutí

Název Jedi Shadow Jedi Sage
Výzbroj Double Bladed Saber Single Saber
Další výbava Stealth Powerful Telekinesis / Healing
Role Burst melee damage Ranged Control / Damage or Healing
Qyzen fess, společník Jedi ConsularaQyzen Fess
Výjmečného lovce a stopaře Qyzena zavedly jeho výpravy za těmi nejnebezpečnějšími monstry na mnoho míst v galaxii, od bažin na Belkadanu až po nekonečné pouště na Tatooine. Jeho trofeje jsou vstupenkami na palubu lodí, které ho zanesou na místo dalšího lovu.

Defender - loď Jedi ConsularaDefender
Defender byl vyvinutý během Velké Války speciálně pro Řád Jedi. Rada Jediů jej nechala navrhnout poté, co usoudila, že běžné lodě Republiky nejsou dostačující pro speciální mise, na které se Jediové vydávají.