Imperial Agent - SW-TOR.cz - Star Wars: The Old Republic (SWTOR) SW-TOR.cz – Star Wars: The Old Republic (SWTOR)

Imperial Agent

Vydáno: 14.11.2009 v 12:51 | Autor: Kereloth

Vrah, Sabotér, tajná zbraň Impéria

Impérium ovládá mnoho systému napříč celou galaxii, ale ne jen díky síle temné strany. Mimo hlavní dění, vychytralí Agenti z Imperiální tajné služby vyhledávají a odstraňují nepřátelé Impéria. Od vzpurných senátorů Republiky, přes intrikánské důstojníky Impéria, až po Republikové rebely. Agenti musí dokonale znát umění infiltrace, svádění, úkladného vraždění k dosažení výhod Impéria – čelí nenávisti galaxie, a domýšlivosti jejich sithských vládců.

Imperiální tajná služba pěstuje rozsáhlé a efektivní sítě a umožňuje tak Agentům pohybovat se v prostředí galaktické politiky bez zbytečné zdvořilosti. Přirozeně, Agentovy vazby s Impériem jsou od začátku pevně dané, nicméně i tak existuje velká svoboda pro ty, kteří jsou zasvěceni do nejtajnějších plánů Impéria – Agenti tak mnohdy mívají i vlastní tajemné motivace jejich činů. Skrze mnoho vrstev intrik, tito špióni vědí i o spiknutí vně jiného spiknutí. I jeho blízké kontakty prakticky nemohou odhadnout, co Agent podnikne, dokud nebude celá mise hotova.

Nejelitnější členové v terénu z řad Imperiální tajné služby jsou takzvaní „Šifrovaní“ Agenti – vycvičeni a zasvěceni do nejnebezpečnějších a nejvíce důležitých úkolů, co Impérium nabízí. Ať už pracují v utajení, nebo provádí své úkoly za denního světla na veřejnosti, „Šifrovaní“ Agenti vždy chodí po tenkém ledě, pod kterým se skrývá jejich záhuba. I při jejich přístupu k nejdokonalejší technice, která prakticky nedává prostor jakýmkoli chybám, i jakékoli malé nedorozumění může mít za následek katastrofické selhání. Každá úspěšná mise však přesune několik výhod na stranu Impéria a Agent pak zastává zásadní roli při zajišťování Imperiální nadvlády.

Horní vrstvy Imperiální společnosti jsou rezervovány pouze pro Sílou obdařené Sithy, ale je tu další oddělený svět. Srdce říše se skládá z mnoha miliónů jedinců, potomků původních přistěhovalců, kteří osídlili Dromund Kaas. Pro tyto věrné občany je Imperiální Agent příklad nejvyšší hodnosti, na jakou mohou dosáhnout. Toto jsou zároveň i lidé, pro které Agenti riskují vše. Přestože existuje několik idealistů v Imperiální tajné službě, dokonalost v profesi je držena v hluboké úctě a Agent osobě ztělesňuje ideály Impéria v tomto ohledu velice dobře.

Specializace – shrnutí

Název Operative Sniper
Výzbroj Blaster Rifle/Energy Blade Sniper Rifle
Další výbava Stealth Cover, Ambush, Orbital Strikes
Role Burst Ranged Damage Ranged DPS
Operative Operative
Díky kombinování zkušeností z mnoha oborů se tito specialisté dovedou přizpůsobit jakémukoliv prostředí, aby dosáhli cílů Impéria. Ať už je zapotřebí potichu a potají eliminovat nepřátele zblízka či použít pokročilé lékařské technologie pro udržení bojeschopnosti kolegů, dovedou bleskurychle analyzovat situaci a adekvátně reagovat.
Sniper Sniper
Díky jejich zaměření na utajení a eliminaci klíčových cílů přestavují Imperiální Snipeři jedny z nejlepších střelců v galaxii. Po dokončení rozsáhlého výcviku se ze Sniperovy dalekonosné pušky stane zbraň se smrtící přesností, která jim umožňuje zasáhnout slabiny nepřátel a otočit tak průběh boje.