Voss - SW-TOR.cz - Star Wars: The Old Republic (SWTOR) SW-TOR.cz – Star Wars: The Old Republic (SWTOR)

Voss

Vydáno: 9.4.2010 v 18:00 | Autor: Kereloth


Voss je planetou více otázek než odpovědí. Objeven náhodou krátce po Coruscantské Dohodě si získal pověst svou panenskou přírodou. Původním obyvatelstvem jsou Gormakové, technicky zdatný druh, ale stále ještě bez technologie vesmírných letů, kteří postupně prokazovali svojí extrémí nedůvěru a nepřátelství vůči čemukoli cizímu. Když se poté zjistilo, že na Voss žije ještě jedna mnohem méně početná rasa domorodců, byla už galaxie ovládnuta chaosem a hrozbou blížící se války.
Soustředěni a izolováni na jednom vrcholu nespočetných pohoří na Vossu, obklopeni převahou svých nepřátel, ne-Gormacká rasa si říká stejným jménem jako planeta: Vossové.
Spoutáni válkou odsouzenou k prohře s početně převažujícím nepřítelem, který na ně nahlíží jako znesvěcení přirozeného řádu přirody, Vossové přežili po staletí výpady útočných Gormeků díky důslednému tréninku jejich elitních jednotek, strategickému umístění jejich horského města a neomylného vedení jejich mystiků.
Vossští mystikové používají Sílu jako zdroj své nesmírné moci. Na tomto se shodnou jak Jediové, tak Sithové, ale sami Vossové ne. Ti o Síle ve skutečnosti nic nevědí a názory ostatních je nezajímají. Jejich schopnosti předpovídat budoucnost jsou neomylné. Vossové se těmito vizemi řídí a proto se jim daří přežít. Když se Sithské Impérium rozhodlo podrobit si Voss, Republika se naopak zavázala k ochraně planety. Oboje však mystikové předpověděli a připravili se – před samotným útokem flotila Impéria nevysvětlitelně zmizela. Zahanbené Impérium se tedy vydalo hledat spojenectví s Vossy mírovou cestou, stejně jako Republika.