Ilum - SW-TOR.cz - Star Wars: The Old Republic (SWTOR) SW-TOR.cz – Star Wars: The Old Republic (SWTOR)

Ilum

Vydáno: 8.10.2010 v 17:52 | Autor: Aries

Obléhaná svatyně Řádu Jedi

Po staletí se přímo pohádkové bohatství surovin nacházelo na nejméně pravděpodobném místě – malém, promrzlém světě na okraji galaxie – na planetě Ilum.

Prvními, kdo objevil potenciál planety, byli Jediové. Bohaté podzemní zásoby Adeganských krystalů se ukázaly jako perfektní součásti při konstrukci světelných mečů, a tak začali Jediové podnikat výpravy na Ilum, aby tam mohli vytvářet jejich legendární zbraně. Mnoho Jediů padlo z oběť bizarním tvorům, kteří nazývají Ilum domovem, či brutálnímu klimatu planety.

Během několika let založil Řád na planetě malé osady a nenápadné chrámy, aby sloužily jako útočiště pro Jedie, kteří se na planetu vypravili. Ilum se tak stal jakousi zkouškou pro rytíře, vytvářející nové meče, či pro vážené Mistry Řádu, kteří hledali klidné místo pro své hluboké meditace.

Avšak v nedávné době přestal Ilum takovým místem být. Impérium se nevysvětlitelně dozvědělo lokaci planety a zaútočilo s velkou skupinou vojáků a Sithů, kteří povraždili malou skupinu Jediů na povrchu a zničili jejich svatyně. A ačkoliv byl Řád ztrátou tohoto posvátného místa zdrcen, síly Republiky se snažily pokrýt příliš velké území, aby mohly cokoliv udělat.

Poslední špionážní zprávy však naznačují, že zájem Sithů o planetu spočívá v něčem víc, než je těžba krystalů do mečů. Při sledování množství zdrojů, které Impérium pumpovalo do prací na tomto odlehlém světě, začali vůdci Republiky a členové Rady Jediů uvažovat, jestli se nevzdali něčeho daleko většího, než si kdokoliv dovedl představit…