Vette - SW-TOR.cz - Star Wars: The Old Republic (SWTOR) SW-TOR.cz – Star Wars: The Old Republic (SWTOR)

Vette

Vydáno: 14.8.2010 v 22:26 | Autor: Gekon

VetteJen málo lidí vidělo takový kus galaxie a mělo tak nejistý osud jako Vette. Narozena jako otrok na okupované planetě Ryloth, Vette byla už v útlém věku odvedena od svých rodičů a prodána téměř nevýznamnému vůdci zločinů. Když legendární pirát Nok Drayne zničil veškerý majetek jejího posledního vlastníka, dostala Vette a další otroci možnost volby: svobodu nebo jít společně s Nokem. Vette se stala pirátem. Cestovala po známých světech a učila se jak se dostat dovnitř a pryč z míst, kam neměla přístup.

O několik let později, náhle a za záhadných okolností, propustil pirát Nok Drayne všechny své lidi ze služby. Vette odešla na svět zvaný Nar Shadda, kde se spojila s dalšími, mladými a idealisticky myslícími Twi’leky a začala používat své zlodějské dovednosti k okrádání a ruinování těch, kdo zneužívaly Rylothské artefakty a lidi. Vette je na svůj věk velice vyspělá, ale stále má daleko k dospělosti. Tento fakt více než potvrzuje její záliba v kanadských žertech a tropení si bláznů z lidí,kteří si o sobě příliš myslí.

Důležitá Fakta

  • Domovská planeta: Nar Shaddaa
  • Rodina: Matka a sestra, osud neznámý
  • Partneři: Taunt, Flash, Plasmajack