Satele Shan - SW-TOR.cz - Star Wars: The Old Republic (SWTOR) SW-TOR.cz – Star Wars: The Old Republic (SWTOR)

Satele Shan

Vydáno: 15.8.2010 v 12:06 | Autor: Kereloth

Velmistr Satele ShanProslulá svou moudrostí a silným propojením se Sílou, Mistr Satele Shan je hlasem i svědomím Řádu Jedi. Je přímým potomkem Bastily Shan, legendární Jedi, která bojovala před více než tři sta lety proti Darth Revanovi. Na rozdíl od své drzé a arogantní příbuzné je však Mistr Satele (která bývá ráda oslovována křestním jménem) přívětivá a otevřená. Tento uvolněný postoj skrývá její skutečnou sílu a odhodlání. Mistr Satele je zkušená bojovnice, která se opakovaně střetla s mocí temné strany Síly a přežila.

Mistr Satele statečně bojovala proti pravému Sithskému Impériu už když byla Padawan a hrála klíčovou roli v mnoha bitvách během poslední války. Její znatelné upevnění moci mezi Jedi přišlo ve chvíli, kdy objevila dlouho ztracený svět Tython a pomohla tam založit nový chrám Jediů poté, co byl ten starý na Coruscantu zničen. Vzhledem k podepsání smlouvy s Impériem se Satele neúnavně snaží zachovat poslední zbytky křehkého míru a předejít případným pokusům o rozpoutání nového konfliktu. Nicméně Satele ví až příliš dobře, že světlo a tma nemohou být v rovnováze navždy. Nová válka se Sithy se rýsuje na obzoru a tentokrát musí Jediové zvítězit.

Důležitá Fakta

  • Domovská planeta: Brentaal
  • Úspěchy: Znovu objevila ztracený Tython, nejmladší Jedi, co kdy dosáhl na titul Velmistra
  • Odměna za dopadení: Živá nebo mrtvá – 100 miliónů kreditů