Nejvyšší kancléř Janarus - SW-TOR.cz - Star Wars: The Old Republic (SWTOR) SW-TOR.cz – Star Wars: The Old Republic (SWTOR)

Nejvyšší kancléř Janarus

Vydáno: 9.1.2011 v 12:08 | Autor: Kereloth

Nejvyšší kancléř je muž, který nese tíhu celé galaxie na svých ramenou. Když napětí prostupuje celým senátem a zaběhlé systémy se hroutí, je jen na něm, aby zjednal pořádek. Ve chvíli, kdy jsou konflikty rozpoutány na okrajích území Impéria, musí on sám čelit veřejnému rozhořčení a snažit se zachovat mír. Když se plány Republiky pokazí, on sám nese vinu za toto selhání a je očekáváno, že stav věcí napraví. Jeho břemena jsou těžká, ale zároveň se s nimi váže i ohromná čest.
Nejvyšší kancléř Janarus dlouho sloužil lidu republiky jako senátor zastupující Coruscant, a po sjednocení Impéria ho tato funkce vynesla na místo s nejvyšší mocí. Po nešťastných událostech z dobytí a vyplenění Coruscantu, to bylo právě jeho rozhodné jednání, které dostalo jeho zdevastovanou domovskou planetu zpět na nohy a zároveň mu získalo důvěru lidu i senátu. Při dalším jednání byl Janarus jednomyslně zvolen jako nástupce původního kancléře, který při bitvě zahynul.
Od doby svého zvolení byla podpora jeho následovníků značně narušena a rozdělena. Vlády mnoha jiných planetárních systémů jsou stále pobouřeny náklady na rekonstrukci Coruscantu, stejně jako armádní složky, které se dožadují radikálnějšího jednání na potlačení vzpoury. Janarusovy postoje však vždy následovaly základní hodnoty, na kterých stála celá Republika – svoboda, spravedlnost a právo samostatného rozhodování, které jsou o mnoho důležitější k ochraně, tváří v tvář tyranskému Impériu.

Základní fakta

  • Domovská planeta: Coruscant
  • Politické úspěchy: Planetární iniciativa soběstačnosti, vytvoření korzárské funkce pod křídly státu, v čele výboru dohledu nad planetárními soustavami
  • Političtí rivalové: Guvernér Saresh z Tarisu, Rift Aliance, Generál Garza ze speciálních jednotek Republiky, Mantelliánské separatistické hnutí