Keeper - SW-TOR.cz - Star Wars: The Old Republic (SWTOR) SW-TOR.cz – Star Wars: The Old Republic (SWTOR)

Keeper

Vydáno: 26.10.2010 v 17:49 | Autor: Aries

KeeperMuž známý pouze pod kódovým označením „Keeper“ je vrchním velitelem špiónů Impéria.  Pověřen dohledem nad Operační divizí Imperiální rozvědky, Keeper schvaluje jakékoliv plány na infilitraci nepřátelských řad, jakoukoliv popravu nepřátel státu. Je zodpovědný za akce jeho agentů… a pokud zklame Ministra Rozvědky či Sithy z Temné Rady, může být rychle nahrazen.

Současný Keeper se na svém místě držel téměř deset let, díky schopnosti vyvažovat umění špionáže s uměním pohybovat se v imperiální byrokracii a politice. Udržuje svojí moc tak, že ví, kdy poslouchat rozkazy kdy jednat na vlastní pěst,  a přístupem ke svým agentům. Ke každému, kdo je nadějný, se chová přísně ale spravedlivě, a k ti, kteří jej zklamou, jsou promptně odstraněni.

O jeho minulosti před nástupem k rozvědce se ví velice málo, avšak kontrarozvědky Republiky má za to, že kdysi býval členem Imperiální flotily. Ale jakýkoliv vojenský idealismus a čest jsou dávno pryč–obojí nahrazeno chladným pragmatismem, a tak se pod maskou nenápadného úředníka skrývá jeden z nejnebezpečnějších můžu v Impériu.

Klíčová fakta

  • Domovský svět: Dromund Kaas
  • Přímo řízené projekty (předpokládané): Operace Starbender, Operace Morning Crest
  • Skutečné jméno: Přísně tajné