Obecné informace - SW-TOR.cz - Star Wars: The Old Republic (SWTOR) SW-TOR.cz – Star Wars: The Old Republic (SWTOR)

Obecné informace

Vydáno: 3.12.2009 v 17:41 | Autor: Kereloth

Call Shuttle – Přivolání raketoplánu
Ve hře budeme mít možnost, stejně jako ve většině MMO, se odkudkoli přenést zpět na bod, kde máme uloženu pozici. Tato abilita se ve The Old Republic bude jmenovat „call shuttle“ a slouží stejně jako mnoho jiných schopností a itemů v jiných hrách na návrat na domovskou pozici. Vaše postava si po příkazu otevře holografický interface na své ruce (k vidění kupříkladu u Bounty Huntera) a po úspěšném „channelingu“ (vlastnost se neaktivuje okamžitě, ale musí se nějaký čas „aktivovat“) se přenese zpět. Pokud budete běhnem přivolávání zasaženi nepřítelem, nebo jste jinak přerušeni, přivolání se nezdaří. Momentálně je schopnost použitelná jak venku, tak kdekoli uvintř budovy nebo v podzemí, což se může do vydání hry samozřejmě změnit (i když trailer z E3 2009 (známý jako Decieved trailer) by mohl naznačovat trochu jinak, viz naše videotéka).

Staty – Body Schopností

Momentální staty implementované ve hře jsou následující – Willpower (Síla Vůle), Strength (Fyzická Síla), Agility (Obratnost), Accuracy (Přesnost), Cunning a Presence. Dále pak následují zřejmě odvozené statistiky jako je Absorb percentage – Armor (Přirozená obrana), Armor rating (Obrana z předmětů) a Crit chance (šance na kritický zásah)

Co budou jednotlivé vlastnosti ovlivňovat nevíme přesně, ale lze předpokládat, že Willpower bude sloužit pro určení zásoby „many“, na aktivaci schopností, Strength bude ovlivňovat poškození v přímém boji, Aglitiy zase šanci na vyhnutí se útokům (a možná i na poškození střelnými zbraněmi) a Accuracy mluví sama za sebe. Největší záhadou jsou Cunning a Presence, které by mohly po vzoru Dragon Age Origins (též z dílen BioWare) sloužit při konverzacích a podobně.

Ovšem vše se ještě může do vydání hry změnit

Systém Quest Helper – Záznamy úkolů a jejich postup
Interface hry, jež vám pomáhá v plnění úkolů, je podobný tomu, jako je ve vidění ve Warhammer Online. Sytém vám zakresluje do mapy oblasti, ve kterých leží váš cíl a navádí vás sem pomocí zelené šipky na obrazovce. Účel tohoto systému je celkem jednoduchý – nemusíte mít při řešení úkolů ve hře neustále otevřený prohlížeč interentu s patřičnými informacemi – vše naleznete ve hře. Také zde nalezneme popisek, zobrazující jak daleko jste v úkolu pokročili, například „Části motoru ztroskotané lodi – 2/6″.

Vrstvy mapy
Mapu by měla zobrazovat jednotlivé podlaží dané lokace. Tím se vám dostane lepší orientace, než kdyby mapu tvořil jeden celek, jedna plocha. Platí to i pro Dungeony (Instance) a vnitřek budov.

Barvy popisu úkolu

Pode zákaldního rozlišení se úkoly budou dělit na vedlejší a příběhové. Vedlejší značí modrá barva, příběhové pak barva žlutá.

Dále už v bodech:
– Hra bude obsahovat Looking for Group systém, tedy hledání party hráčů pro težší úkoly nebo dungeony.
– Pravý klik na nepřítele znamená povel k základnímu útoku
– Tvář vaší postavy budete moci ozdobit tetováním, jizvami a mnohým dalším (oční páskou například).
– NPC s vámi spolupracující budete moci příkazem přivolat, odvolat a nebo oživit.
– Nepřátelské NPC budou pravděpodobně rozděleny do tříd, jako například ve World of Warcraft, tzn normální, elitní, boss a podobně.
– Můžete přepínat mezi chůzí, během a sprintem.