Fansite Summit - souhrn nových informací - SW-TOR.cz - Star Wars: The Old Republic (SWTOR) SW-TOR.cz – Star Wars: The Old Republic (SWTOR)

Fansite Summit – souhrn nových informací

Vydáno: 1.5.2011 v 19:14 | Autor: Aries

V tomto článku najdete překlad bodového seznamu informací, které redaktoři DarthHater.com shromáždili na nedávném Fansite Summit v sídle BioWare v Austinu. Jako vždy, všechny věci se mohou do vydání hry změnit.

 • Crew Skill dostupné na Dromund Kaas: Cybertech (umožňuje získávat nové technologie pomocí analýzy objevené technologie), Underworld Trading, Slicing, Bio Analysis, Bio Chem, Diplomacy, Investigation Mission, Treasure Hunting, Synthweaving, Archeology, Artifice
 • Galactic Market Kiosk jsou aukce, známé z jiných MMO, poprvé na ně narazíte na hlavní planetě (ve viděné verzi Dromund Kaas)
 • Mailboxy – lze posílat předměty, kredity, textové zprávy a Cash-On-Delivery zprávy (zprávu nelze vyzvednout bez zaplacení peněžního obnosu)
 • Trenéři jsou na minimax označeni ikonu stříšky (^). Pokud jsou u trenéra dostupné nové skilly, je symbol doplněn plusem (+). Informace o dostupnosti nových skillů také získáte, když najedete myší na daného trenéra a zobrazí se popisek
 • Bonusové questy se ukazují společně s hlavními questy na mapě a minimax jakmile je získáte
 • Nejrůznější crafting stanice (Lightsaber Enhancements, Armor Enhancements) byly k vidění na Nal Hutta
 • Různé hlášky (idle banter) lze slyšet od NPC postav, které se neúčastní dialogů. Často se týkají místních událostí
 • Tvorba postavy nebyla k vidění, ale bylo řečeno, že generátor náhodných jmen vytvořil Daniel Erickson a obvíjí se podle zvolené rasy
 • Každý portál do instalované oblasti by měl ukázat přibližný čas na její dokončení. V aktuální verzi je tato věc nefunkční, protože všechno ukazuje čas 5 minut.
 • Odhadovaný čas do dokončení se také ukazuje při najetí na ikonu dialogové bubliny u hráčů, kteří jsou aktuálně zapojeni do nějakého rozhovoru
 • Šlo zahlédnout model rasy Evocii (původní primitivní obyvatelé Nal Hutta)
 • Po světě jsou roztroušeny tzv. „Lore Objects“, za které při objevení a kliknutí dostanete zápis do vašeho kodexu, stejně jako zkušenosti
 • Dlouhodobé buffy Advanced classes nenahrazují ty ze základní třídy. Sniper tak může použít naráz jak Coordination, tak i speciální Sniper buff, jak na sebe, tak na členy party
 • Společníci začínají se čtyřmi schopnostmi. První dvě jsou Attack a Passive, zbylé dvě jsou unikátní v závislosti na společníkovi a aktuálním kitu. Schopnost společníka jde nastavit na automatické používání. Kit je předmět, který přidává nějakou schopnost, a jde libovolně vyměňovat. Kity nejdou nastavit na automatické používání
 • Mako začíná s Healing Mode a Concussion Round Kit (dává damage, sráží k zemi slabší protivníky)
 • Kaliyo začíná s Plasma Round Mode a Grenade Kit (dává AoE damage)
 • Pokud se společníci dostanou na pokraj smrti, uslyšíte od nich unikátní hlášky
 • Některé věci jdou „obléct“ pouze společníkům. Příkladem je Kaliyo’s Vest, získaná během vašeho class questu, a kterou logicky může nosit pouze Kaliyo
 • Pokud s vámi chce společník mluvit, objeví se na jeho ability baru malá ikona dialogové bubliny. Lze s nimi mluvit pouze na lodi nebo ve speciálních místnostech v kantýnách
 • Affection Points u společníků se přidávají/ubírají během rozhovorů v závislosti na vašich rozhodnutích. Oznámení e objeví v malém modrém okénku v rohu obrazovky
 • Affection společníků lze také zvýšit prostřednictví dárků. Systém byl přirovnán k tomu v Dragon Age. V současné verzi hry byl jedním způsobem, jak tyto dárky získat, crew Skill Treasure Hunting
 • Přidána statistika Aim – ovlivňuje cirtical chance a damage
 • Postava může získat různé tituly. Některé vypadají závislé na povolání (např. Agent <jméno>), některé zase vypadají univerzální (Friendly <jméno>, <jméno> the Merciless, <jméno> the Outgoing). Tituly se zdají být spojené s rozhodnutími v rozhovorech a mohou být také získané jinými způsoby
 • Pokud vyhrajete hod ve skupinovém dialogu, nebo dosáhnete ve skupině nějakého cíle, získáte „Social Points“ (oznámeno v okénku v rohu obrazovky). Za Social Points získáváte nové social levels.
 • Do skupinových rozhovorů se jde přidat na dálku prostřednictvím Holocomu, kdy se zobrazí jako hologramy. Rozhovor jde také začít bez všech členů party, pokud nechcete čekat.
 • Hangáry jsou děleny podle třídy. Například na Dromund Kaas jsou rozdílné hangáry pro Sith Warroiry, Imperial Agenty atd.
 • PVP vendoři jsou rozděleni podle tříd
 • Mako má menší bonus k Cybertech a značný bonus ke Slicing
 • Vzácnosti předmětů jsou aktuálně Legacy, Legendary, Artifact, Prototype, Premium, Standart a Cheap
 • V Kaas city jsou přístupné bankovní terminály
 • Guilda se zakládá v Regional Administration Office
 • Každý Flashpoint lze jít jenom jednou denně
 • Inventář lze rozšířit. První rozšíření stojí 15,000 kreditů
 • Během flashpointu získáváte zkušenosti i po smrti, pokud nestisknete tlačítko „Return to Med Center“
 • Volitelné nastavení „color matching“ používá barvu vašeho „Chest piece“ jako barvu aplikovanou na ostatní kusy výzbroje. Aktuálně neexistuje možnost změnit barvu „chest piece“. Barevné ladění jde vypnout
 • Na planetách se nacházejí tzv. „heroic spaces“, což jsou neinstancoavné oblasti s těžšími protivníky a questy.
 • Mobové se ve Flashpointech nerespawnují
 • Datacrony se objevují na minimapě, pokud jste blízko nich. Neukazují se na velké mapě
 • Bounty Terminal na Hutta byl nahrazen droidem, který zadává questy