Companion Gifts (Dárky) - SW-TOR.cz - Star Wars: The Old Republic (SWTOR) SW-TOR.cz – Star Wars: The Old Republic (SWTOR)

Companion Gifts (Dárky)

Vydáno: 7.1.2012 v 16:59 | Autor: Kereloth

Dárky lze sehnat trojí metodou: zakoupení od vendora (ti jsou umístěni na flotile příslušné frakce), odměnou z crew skills (Diplomacie, Obchodování s podsvětím) nebo zakoupením na aukci (Galactic Trade Network). Jejich funkce je zjevná – vylepšení náklonnosti vašich společníků. Samotná náklonnost je rozdělena do 5 levelů, přičemž každý je po 2 tisících bodech, tzn level 1 je od 1 do 1999, level 2 od 2000 do 3999 atd. Každý level také určuje jaké dárky jsou vhodné, tzn. level 2 = rank dárku 2. Dárky s vyšším rankem předat nejdou a s nižším ztrácí svojí hodnotu.
Pokud jsou dárky použity správně, dostanete 24 bodů náklonnosti za “like” (má rád), 54 za “love” (miluje) a 96 za “favorite” (upřednostňuje) typy. Berte však v potaz že hodnoty se vztahují na běžné typy věcí (zelené, common). Vzácné (modré, rare) a vyšší (fialové, superior) mají hodnoty daleko větší. Dárky, které nepatří ani do “like” kategorie přidávají 0 bodů a je tedy celkem nesmysl je společníkovi dávat.
Typy dárků, které jsou k dispozici:

 • Courting (namlouvání)
 • Cultural Artifact (kulturní artefakt)
 • Imperial Memorabilia (pamětihodnost Impéria)
 • Luxury (luxusní zboží)
 • Military Gear (vojenské vybavení)
 • Republic Memorabilia (pamětihodnost Republiky)
 • Technology (technologie)
 • Trophy (trofej)
 • Underworld Goods (zboží podsvětí)
 • Weapon (zbraň)

Každý společník si různý typ dárku cení jinak. Je proto důležité si najít, co váš společník preferuje před tím, než mu začnete něco kupovat a dávat. Kompletní seznam níže.
(Poznámka – Namlouvací typy dárků (courting) fungují jen na opačné pohlaví a lze je předat až ve chvíli, kdy se se společníkem sblížíte.)

Bounty Hunter

 • Blizz: Favorite – Technology, Underworld Goods.  Love – Cultural Artifact, Imperial Memorabilia, Luxury, Military Gear, Republic Memorabilia, Trophy, Weapon. Like – None.
 • Gault: Favorite – Luxury. Love – Underworld Goods. Like – Cultural Artifact, Technology, Weapon.
 • MakoFavorite – Technology.  Love – Underworld Goods. Like – Cultural Artifact, Luxury, Trophy, Weapon.
 • SkadgeFavorite – Underworld Goods, Weapon. Love – None. Like – Luxury, Military Gear, Trophy.
 • Torian CaderaFavorite – Trophy. Love – Courting, Military Gear, Weapon. Like – Cultural Artifact, Technology, Underworld Goods.

Imperial Agent

 • Doctor LokinFavorite – Technology. Love – Luxury, Military Gear. Like – Imperial Memorabilia, Republic Memorabilia, Underworld Goods.
 • Ensign Raina Temple: Favorite – Imperial Memorabilia. Love – Military Gear. Like – Courting, Luxury, Republic Memorabilia, Weapon.
 • Kaliyo Djannis: Favorite – Weapon. Love – Luxury, Underworld Goods. Like – Military Gear, Technology.
 • ScorpioFavorite – Technology. Love – Weapon. Like – Cultural Artifact, Military Gear, Trophy.
 • VectorFavorite – Cultural Artifact. Love – Imperial Memorabilia. Like – Courting, Luxury, Trophy, Weapon.

Sith Inquisitor

 • Andronikos RevelFavorite – Weapon. Love – Military Gear, Underworld Goods. Like – Courting, Luxury.
 • Ashara ZavrosFavorite – Military Gear, Weapon. Love – Courting, Republic Memorabilia. Like – Cultural Artifact, Luxury, Underworld Goods.
 • Khem ValFavorite – Cultural Artifact. Love – Weapon. Like – Imperial Memorabilia, Technology, Trophy.
 • Talos DrellikFavorite – Cultural Artifact. Love – Luxury, Imperial Memorabilia, Republic Memorabilia.. Like – Courting, Technology.
 • XalekFavorite – Military Gear, Weapon. Love – None. Like – Trophy, Underworld Goods.

Sith Warrior

 • Broonmark: Favorite – Trophy, Weapon. Love – Republic Memorabilia, Technology. Like – Cultural Artifact, Military Gear, Imperial Memorabilia.
 • Jaesa Willsaam DarkFavorite – Weapon. Love – Luxury, Trophy. Like – Imperial Memorabilia, Military Gear.
 • Jaesa Willsaam Light: Favorite – Cultural Artifact, Republic Memorabilia. Love – None. Like – Courting, Military Gear, Trophy.
 • Lieutenant Pierce: Favorite – Military Gear, Weapon. Love – None. Like – Courting, Imperial Memorabilia, Republic Memorabilia, Technology, Trophy, Underworld Goods.
 • Malavai Quinn: Favorite – None. Love – Imperial Memorabilia, Military Gear, Weapon. Like – Courting, Technology, Trophy.
 • VetteFavorite – Underworld Goods. Love – Cultural Artifact. Like – Courting, Luxury, Imperial Memorabilia, Republic Memorabilia, Technology, Weapon.

Jedi Consular

 • Lieutenant Iresso: Favorite – Trophy. Love – Republic Memorabilia. Like – Courting, Luxury, Weapon.
 • Nadia Grell: Favorite – Cultural Artifact. Love – Republic Memorabilia. Like – Courting, Luxury, Underworld Goods.
 • Qyzen Fess: Favorite – Weapon. Love – Military Gear. Like – Technology, Underworld Goods.
 • Tharan Cedrax: Favorite – Luxury. Love – Technology. Like – Courting, Cultural Artifact, Underworld Goods.
 • Zenith: Favorite – Imperial Memorabilia. Love – Weapon. Like – Military Gear, Underworld Goods.

Jedi Knight

 • Doc: Favorite – None. Love – Courting, Luxury. Like – Cultural Artifact, Military Gear, Technology, Trophy, Underworld Goods, Weapon.
 • Kira Carsen: Favorite – None. Love – Luxury, Technology. Like – Military Gear, Imperial Memorabilia, Republic Memorabilia, Trophy, Underworld Goods.
 • Lord Scourge: Favorite – Trophy. Love – Imperial Memorabilia, Technology. Like – Cultural Artifact, Military Gear, Republic Memorabilia, Underworld Goods, Weapon.
 • Sergeant Rusk: Favorite – Military Gear. Love – Republic Memorabilia, Weapon. Like – Cultural Artifact, Imperial Memorabilia, Luxury, Trophy.
 • T7-01: Favorite – Technology. Love – Cultural Artifact, Republic Memorabilia. Like – Weapon.

Smuggler

 • Akaavi Spar: Favorite – Weapon. Love – Military Gear, Trophy. Like – Courting, Imperial Memorabilia, Republic Memorabilia, Technology, Underworld Goods.
 • Bowdaar: Favorite – Cultural Artifact, Luxury. Love – Weapon, Trophy. Like – Military Gear, Technology, Underworld Goods.
 • Corso Riggs: Favorite – Weapon. Love – Military Gear. Like – Courting, Cultural Artifact, Luxury, Technology.
 • Guss Tuno: Favorite – Underworld Goods. Love – Luxury, Technology. Like – Courting, Cultural Artifact, Imperial Memorabilia, Republic Memorabilia, Trophy.
 • Risha: Favorite – None. Love – Cultural Artifact, Luxury, Underworld Goods. Like – Courting, Imperial Memorabilia, Military Gear, Republic Memorabilia, Weapon.

Trooper

 • Aric Jorgan: Favorite –  Weapon. Love – Military Gear. Like – Courting, Cultural Artifact, Republic Memorabilia, Technology, Trophy.
 • Elara Dorne: Favorite – Luxury. Love – None. Like – Courting, Imperial Memorabilia, Military Gear, Republic Memorabilia, Technology.
 • M1-4X: Favorite – Republic Memorabilia. Love – Technology. Like – Cultural Artifact, Military Gear, Trophy, Weapon.
 • Tanno Vik: Favorite – Underworld Goods. Love – Weapon. Like – Military Gear, Trophy.
 • Yuun: Favorite – Cultural Artifact, Technology, Trophy. Love – None. Like – Imperial Memorabilia, Military Gear, Republic Memorabilia, Weapon.

Zdroj: Darth Hater