Atributy postav - SW-TOR.cz - Star Wars: The Old Republic (SWTOR) SW-TOR.cz – Star Wars: The Old Republic (SWTOR)

Atributy postav

Vydáno: 20.11.2011 v 22:35 | Autor:

Atributy postav

Jako v každém MMO, i v SWTOR se nachází sestava základních atributů, které určují potenciál vaší postavy, a podle kterých se více či méně odvíjí její další rozvoj a specializace. Dnes si vysvětlíme, co jednotlivé „staty“ udávají, protože jejich názvy a občas i charakteristiky se kvůli nestandardnosti sci-fi RPG od ostatních (MMO)RPG místy liší.

 

Základní atributy

První skupina statů se skládá ze čtyř základních, které ovlivňují určitý typ damage (poškození) a šanci na kritický zásah tímto poškozením. Každá classa dává jiný typ poškození. Jedním zcela specálním a odlišným atributem, který se také řadí mezi ty základní, je Endurance.

 

Strength – Ovlivňuje melee dmg a melee crit chance. Prioritou pro Jedi Knight a Sith Warrior.
Willpower – Ovlivňuje force dmg a force crit chance. Prioritou pro Jedi Consular a Sith Inquisitor.
Aim – Ovlivňuje ranged dmg a ranged crit chance. Prioritou pro Troopera a Bounty Huntera.
Cunning – Ovlivňuje  tech dmg a tech crit chance. Prioritou pro Smugglera a Imperial Agneta.
Endurance – Ovliňuje počet HP(zdraví) postavy. Podle aktuálních informací připadá 10HP na jeden bod Endurance.

 

Vedlejší atributy

Druhou skupinou jsou staty, které ovlivňují specifičtější mechanismy ovládání vaší postavy. Většinu z nich opět poznáte z jiných mmorpg, některé opět pod jinými názvy.

 

Presence – Zvyšuje efektivitu vašeho společníka, konkrétně jeho HP, damage a healing.
Power – Zvýšuje celkový udělovaný damage.
Force Power/Tech Power – Zvyšuje velikost damage udělovaného specifickým typem poškození (Force nebo Tech).
Accuracy – Zvyšuje šanci na zásah a na prolomení obrany.
Crit Rating – Zvyšuje šanci na kritický zásah.
Armor – Snižuje příchozí damage (všech typů).
Defense – Zvyšuje šanci na vyhnutí se nepřátelskému útoku (parry/deflect).
Absorption – Ovlivňuje velikost damage, kterou vstřebá váš štít.
Alacrity – Neboli Haste, zrychluje casting/channeling.
Surge – Zvyšuje množství damage, které je udělováno kritickým zásahem.
Experise – Čistě PVP stat. Zvyšuje udělovaný damage a healing v PVP a snižuje damage obdržený v PVP.

 

Toto jsou zatím aktuální atributy, které, pokud nedojde k nějakým výrazným změnám, by měly být ve hře při jejím spuštění. Ve statech itemů se to pak promítne jednoduše.

Valná většina itemů má po čtyřech statech: Endurance má každý předmět, protože počet HP je důležitý pro všechny postavy. Dalším statem je jeden ze základních statů, které jsem vyjmenoval dříve, a měl by více či méně určovat, pro kterou classu je item určen. Další dva atributy na předmětu jsou jedny z vedlejších statů a podle nich se budete rozhodovat, zda se vám, pokud je to item pro vaší classu, hodí na vaši specializaci (Advanced Class).

Ve hře pak item vypadá například takhle:

 

Některé itemy mají méně statů, ale mají například více prostoru na vylepšení různými moduly.

Tolik asi vše k atributům. Jde prozatím pouze o stručné vysvětlení a zasvěcení do základů mnohem složitějších mechanismů hry, ale těm se můžeme věnovat spíše po jejím vydání.