Vzestup Rakghoulů nadešel - Patch 1.1 - SW-TOR.cz - Star Wars: The Old Republic (SWTOR) SW-TOR.cz – Star Wars: The Old Republic (SWTOR)

Vzestup Rakghoulů nadešel – Patch 1.1

Vydáno: 18.1.2012 v 17:04 | Autor: Aries | Napsat komentář

Dnes byl po odkladu spuštěn první velký patch 1.1. Kromě mnohoa opravených chyb také přináší nový obsah, především nový flashpoint Rise of the Rakghouls a rozšířenou verzi operace Hutt Hospitality. Více o těchto věcech jste si mohli přečíst v textu od Kerelotha, za okamžik se v této novince objeví i překlad patch notes.

Update 20:15 – Patch notes přeloženy, najdete je v pokračování novinky.

Obecné

 • Nastavení Anti-aliasingu je nyní dostupné ve hře přes menu Preferences.

Třídy a boj

Obecné

  • Léčení skrze crowd kontrol schopnosti již negeneruje threat.
  • Popisky pro schopnosti modifikované skilly nyní zobrazují správné hodnoty pro damage.
  • Ukazatel cooldownu na lištách již nepůsobí „zešedivění“ všech ostatních schopností. Nyní, pokud je schopnost na cooldownu, tak se ukazuje barevně, pokud jsou splněny její podmínky pro aktivaci (jako vzdálenost nebo aktivační cena).
  • Otáčení pomocí kláves již nezpůsobí opuštění cover.

Guard

  • Tato schopnost se nyní přepne na nový přátelský cíl bez nutnosti ji vypínat na předchozím cíli.
  • Aktovování schopnosti pokud je zaměřen neplatný cíl způsobí její vypnutí.
  • Na postavách používající Guard je nyní zřetelné grafické znamení, stejně jako na cílích, které opustí dosah této schopnosti.

Taunt

  • Používající hráč nyní dostane zřetelný grafikcý efekt, stejně jako jeho cíl

Jedi Knight

Obecné

  • Force Leap: Schopnost již nefunguje na Portable Holo Dancers.

Guardian

  • Enure: Cooldown této schopnosti snížen na 1,5 minuty.
  • Force Push: Nyní ukončí cooldown pro Force Leap.

Opravy chyb

  • Force Stasis: Schopnost je nyní správně instantní, pokud hráč má skill Stasis Mastery a zároveň dvojdílný bonus z PvP setu.
  • Plasma Brand: Popisek schopnosti správně odpovídá působené damage.

Sith Warrior

Obecné

  • Intercede: Schopnost již nefunguje na Portable Holo Dancers.
  • Shatter: Popisek schopnosti správně odpovídá působené damage.

Juggernaut

  • Endure Pain: Cooldown této schopnosti snížen na 1,5 minuty.
  • Force Push: Nyní ukončí cooldown pro Force Charge.

Opravy chyb

  • Force Choke: Schopnost je nyní správně instantní, pokud hráč má skill Force Grip a zároveň dvojdílný bonus z PvP setu..

Jedi Consular

Obecné

  • Project: Schopnost již netřese obrazovkou přihlížejících hráčů.

Shadow

  • Battle Readiness: Nyní umožňuje katování efektu Combat Technique každé 3 vteřiny.
  • Combat Technique: Léčení skrze Combat Technique bylo zvýšeno, s levely se správně zvyšuje a spouští se každých 4,5 vteřiny.
  • Slow Time: Damage této schopnosti byla zvýšena o 15% a nyní správně zpomaluje pohyb všech cílů.

Sith Inquisitor

Assassin

  • Dark Charge: Léčení skrze Dark Charge bylo zvýšeno, s levely se správně zvyšuje a spouští se každých 4,5 vteřiny.
  • Overcharge Saber: Nyní umožňuje katování efektu Dark Charge každé 3 vteřiny.
  • Wither: Damage této schopnosti byla zvýšena o 15% a nyní správně zpomaluje pohyb všech cílů.

Smuggler

Obecné

  • Flash Grenade: Tato schopnost má nyní 60 vteřin cooldown.

Scoundrel

Sawbones
  • Accomplished Sawbones: Popisek nyní správně zobrazuje healing bonus 10/20/30%.
Scrapper
  • Underdog: Popisek schopnosti byl přepsán, aby lépe vystihoval, jaké schopnosti upravuje.
Dirty Fighting (Sdílený strom)
  • Rough and Tumble: schopnost nyní správně snižuje coolddown Wounding Shots.

Imperial Agent

Opravy chyb

  • Opravena chyba, která způsobila přerušení Snipe, pokud byl předtím aktivován cover a Explosive Probe.

Bounty Hunter

Obecné

  • Incendiary Missile: Schopnost již není chybně klasifikována jako Area of Effect.

Společníci

Obecné

  • C2-N2 a 2V-R8 již nepoužívají rafting hlášky při boji.
  • Schopnost Carbonized Stream se již neukončuje předčasně.

Jednotliví společníci

Ashara Zavros

  • Schopnost Force Blast má zvýšenou damage.
  • Správná animace při používání dvou zbraní.

Jaesa Willsaam

  • Opravena chyba, která mohla způsobit zablokování konverzace o svatbě.

Kira Carsen

  • Opravena chyba, která mohla způsobit zablokování Affection rozhovorů u Kiry. Hráči postižení touto chybou nyní mohou s Kirou v rozhovorech normálně pokračovat.

Opravy chyb

  • Společníci nyní mohou prodávat trash itemy bez ohledu na velikost party.
  • Léčení od společníků již nezanechává na hráčích permanentní zelenou záři.
  • Opravena chyba, která mohla způsobit špatný vzhled společníka ve filmových sekvencích.
  • Schopnosti společníka, které hráč vypnul, se již nebodou samovolně zapínat při opětovném vyvolání společníka.
  • Opravena chyba, která mohla způsobit zmizení ikony, že si společník přeje s vaší postavou promluvit.
  • Společníky již není potřeba nzovu přivolávat, pokud prodávali trash itemy a hráč mezitím použil vozidlo.
  • Přejití z Contested Area do Contested Region nyní správně způsobí odvolání společníka.

Crew Skills

Crafting Skills

Níže narazíte na změny u některých high-level výrobků z Biochem a Cybertech, které snižují jejich efekty. Chápeme, že to vzbudí obavy u hráčů, kteří tyto schopnosti mají, ale změny byly udělány, aby se určité Crew Skills staly „nutností“ pro hráče snažící se pokořit endgame PVE nebo PVP obsah. Takovéto změny provádíme pouze po důsledném zvážení a za účelem vytvoření zábavného prostředí pro všechny hráče.

Artifice

  • Od trenérů byly odstraněny všechny schémata na „modifiaction“ itemy. Schémata byla neplatná, a po jejich zakoupení nešla použít.

Biochem

  • Medpacky z Biochemu, které léči jak hráče, tak společníka již nezpůsobí oživení společníka.
  • Všechny Energized, Exotech a Rakata adrenaly a stimy nyní pro použití vyžadují Biochem skill na 400.
  • Exotech Medpac byl přejmenován na „Exotech Med Unit.“ Celkové léčení bylo sníženo, aby bylo zhruba na úrovni medpacků podobného levelu, a dočasně zvyšuje životy vyléčených cílů. Použití vyžaduje skill v biochem na 400.
  • Množství životů vyléčených pomocí Rakata Medpaců bylo sníženo. Tento předmět dále krátce zvýší maximální počet životů. Použítí vyžaduje skill v Biochem na 400.

Cybertech

  • Použití Wynz-Tek granátů vyžaduje skill v Cybertech na 400.
  • Snížena damage Wynz-Tek granátů aby odpovídala damage z granátů podobného levelu.
  • Snížena damage The Wynz-Tek Firestorm granátů aby odpovídala damage z granátů podobného levelu. Nyní působí damage každé 3 vteřiny po dobu 12 vteřin.

Bug Fixes

  • Opravena chyba, která blokovala zobrazení nové nabídky misí.
  • Opravena chyba, která mohla zobrazit Crew Skill, který hráč neměl.
  • Hráči již nemohou sbírat surovinové nodes, pokud je vytěžil nějaký jiný hráče, ale nesebral je.

Flashpointy and Operace

Obecné

  • Nový flashpoint pro level 50, Kaon Under Siege, je nyní dostupný v Normal a Hard módech!
  • Gav Daragon a Ziost Shadow byly upraveny, aby obsahovaly vstup do Kaon Under Siege.
  • Obtížnost některých non-boss nepřátel ve Flashpointech upravena.
  • Ve Flashpointech padá více kreditů.

Flashpointy

The Battle of Ilum

  • Krel Thakovi Allied Weequay Pirates mají sníženou výdrž v Hard Mode.

The Black Talon

  • Někteří nepřátelé v tomto flashpointu již nejsou neviditelní.

Cademimu

  • Rakety při boji s Generálem Ortolem již nedávají damage, pokud nejsou aktivní.

Colicoid War Game

  • Mise na tento Flashpoint nyní správně naviguje hráče ke vstupu.

Directive 7

  • Bulwark dával více damage než měl na Normal Mode. Damage byla snížena.
  • Opravena chyba, která mohla způsobit, že Interrogator vyvolával více kyborgů, než bylo zamýšleno. Boj je nyní monhem zvladatelnější.
  • Opravena chyba, která mohla způsobit, že Replicator mohl být cílem pro crowd kontrol schopnosti, což boj značně zjednodušilo.

The False Emperor

  • Affliction schopnost Sith Entity nyní dává správnou damage v Hard Mode.
  • HK-47 má nyní správný počet životů v Normal Mode.
  • Tregg již okamžitě neaktivuje svůj whrilwind útok při přeskakování z hráče na hráče. Hráči mají více času reagovat a útoku uhnout.
  • Opravena chyba, která působila, že Jindo Krey náhodně zaměřoval svým útokem hráče. Nyní se zaměřuje na „primární“ cíll, čili jde tankovat.
  • Hráči nyní mohou získat speciální Pulse Grenades před Malgusovým trůním sálem. Tyto granáty pomohou skupinám bez knockback ability Malguse porazit.

The Foundry

  • Opravena chyba, která mohla způsobit, že se finální boss zasekl na 10% životů.
  • Finální boss se nyní resetuje, pokud je vytažen ze své místnosti. Tím se zabrání využití chyby, která zjednodušila celý boj.
  • Finální boss nedopatřením působil 70,000 damage jedním ze svých útoků. Opraveno.
  • Hráčům se již nemůže povést „zaseknout“ finálního bosse v poslední fázi boje.

Maelstrom Prison

  • Schopnsot přitažení, kterou má X-37 Oppressor Droid již nejde „resistnout“, což zajišťuje, že se boj chová tak, jak má.

The Red Reaper

  • Mise The Red Reaper se správně aktualizuje pro celou skupinu, pokud je zíksána na Fleetu.

Operace

Eternity Vault

  • Hráči mohou lootnout truhly po poražení Infernal Council.
  • Perimeter Defense Cannons byly přepracovány a vylepšilo se jejich zaměřování.
  • Schopnosti Mind Trap a Force Throw bosse Soa se již nesoustředí na jeden cíl několikrát. Nyní se zaměří vždy na každého ve skupině jednou.
  • Ball lightning vyvolávané bossem Soa dávají menší damage.
  • Rakety Annihilation Droida nedávají dvojnásoboný damage v 16ti členných operacích.
  • Soa nený vyvolává méně lightning balls v 16ti členných Operacích.
  • Ancient Pylons se nyní resetují, pokud nejsou dokončeny v určitém čase.
  • Mind Traps bosse Soa měly nedopatřením 200,000 životů v Nightmare Mode. Množství bylo značně sníženo.
  • Trvání efektu Penalty of Destiny při boji s Infernal Council bylo prodlouženo na 1 minutu. Hráči nemohou pomoct ostatním po dobu trvání totohto efektu.
  • Hráči jsou vypuštěni z Mind Trap na správném místě po skončení boje.

Karagga’s Palace

  • V Karagga’s Palace lze porazit 4 nové bosse!
  • Hráči se již nezaseknou při pokusu opustit Karagga’s Palace phase.
  • Snížena damage Bonethrasherova Overhead Smash útoku a snížena vzdálenost, na kterou jsou hráči odhozeni jeho schopnosti Backhand v Hard Mode. To umožní hráčům více prostoru jak se vyhnout pád do jámy.
  • Bonethrasher nezančne útočit na hráče hned potom, co spadnou do jeho díry při opětovném vstupu. To hráčům umožní se znovu seskupit po porážce.

Opravy chyb

Flashpointy

  • Opravena chyba, která mohla způsobit neobjevení některých nepřátelských NPC.
  • Pokud se hráč snaží vlézt do jiného flashpointu než skupina, je varován správnou zprávou.
  • Vstupy do Flashpointů se již neukazují oranžově při nesprávných podmínkách.
  • Opravena chyba, která znemožňovala nastavení obtížnosti.
  • Opravena chyba, která mohal hráče navigovat nesprávným směrem.
  • Opravena chyba, která komplikovala nalezení flashpointu na Gav Daragon.
  • Opravena chyba, která znemožnila hráčům lootnout trouhlu potom, co byla bossem poražena.

Itemy

Obecné

  • Item Modification table byl přidán do oblasti Supplies na Fleetech.
  • Několik tankovacích reliců mělo nesprávné statistiky. Opraveno.

PvP

  • Battlemaster Gear Tokeny byly nahrazeny Battlemaster Commendations, které lze využít k nakoupení jakéhokoliv kusu Battlemaster gearu.
  • PvP item „Heal Consumable“ byl přejmenován na „Warzone Medpac.“ Jeho cooldown byl snížen na 3 minuty a sdílí 1,5 minutový cooldown ostatních medpacků.
  • PvP item „Overcharge Consumable“ byl přejmenován na „Warzone Expertise Adrenal.“ Jeho cooldown byl snížen na 3 minuty a sdílí cooldown ostatních adrenalů. Nelze již stackovat s PvP Power-Upem zvyšující expertise.
  • Warzone Medpac a Warzone Expertise Adrenal již nesdílí  cooldown.
  • Vendoři prodávají novou řadu high-end PvP reliců s patřičnými statistikami.

Opravy chyb

  • Odstranění modifikace a její opětovné vložení již nezpůsobí, že se ztratí při přechodu mezi lokacemi.

Mise a NPC

Obecné

  • Všechny Bonus Series mise a jejich předcházející mise lze nyní zrušit.
  • Wampy na Hothu, které číhaly na hráče nižších úrovní měly sníženýý level.

Mise

Impérium

  • In Cold Blood: Nepřátelé používající Armor Piercing Cell již nestackují na hráčovi debuff.
  • A Dangerous Auction: Krok „Travel to Hutta“ se aktualizuje, pokud se tam hráč dostane přes Imperial Fleet.
  • Death Marks: Mise nzní bude pokračovat v Star Cluster Casino bey ohledu na hráčova royhodnutí ohledně Yjal na Balmorra.
  • Enclave Raid: Mise se již nezablokuje, pokud hráč splní úkol „Defeat Tarisian Enclave Masters“ před dokončením „Recover Tarisian Artifacts.“
  • Geroya be Haran: Cíle této mise nyní při zvolení září..
  • Honor or Glory: Hráči nemohou opakovat rozhovor s Torian.
  • Hutt Hospitality: Rozhovor s Ambassador Rove nyní bere v potaz rozhodnutí ohledně  Grub.
  • Legerdemain: Dialog s Chaney Barrow již nejde opakovat.
  • The Mandalorian Killer: Kellian Jarro a Thendys Noori se nyní správně objeví v průúběhu mise.
  • Pressure Points: Lerantha Lurker nezačne s hráčem bojovat před dokončením jeho spawnovací sekvence.
  • The Sacred Flame: Během konverzací se neozbrazují prázdné možnosti.
  • Shadow Spawn: Sith Spawn již nesráží hráče na delší dobu ne bylo myšleno.
  • The Slave-Killers: Hráči již nemohou zopakovat konverzaci vedoucí k této misi.
  • Spiking the Punch: Hráči již nemohou opakovat původní dialog s Vicebaron Heitor.
  • Thuggish Behavior: Opravena chyba, která mohla způsobit zaseknutí hráče v boji během této mise. Byl snížen počet nutných zabití pro splnění této mise.

Republika

  • Back Alley: Hráčům se již započítá ubránění místa s turretem.
  • Climbing the Ladder: Konverzace u této mise neskončí předčasně.
  • Droid Clean Up: Opravena chyba, která působila zaseknutí bonusového úkolu v hráčově milion logu.
  • Lab Work: dark Side volba v této misi již nezabolkuje její pokračování.
  • Prison Breaking: Rist Slayers, Stalkers, Torturers, a Prison Guards se nyní respawnují správně.
  • Rescue Operation: Tato mise nyní postupuje normálně, pokud je hráč poražen při kroku „Use Your Personal Holocom“ při útěku ze základny.
  • Scorched Earth: Cílové NPC pro tuto misi se již nespawnuje jako přátelské a nezaútočitelné.
  • Shattering: Postup v misi se již nezablokuje pokud se hráč vrátí do Meed centra po porážce v boji.
  • The Shadow Fist: Postup v misi se již nezablokuje, pokud hráč zavře lootovací okno při kroku „Recover the Stealth Field Generator.“
  • The Summit: Obtížnost boje se Sidone byla snížena.
  • Thwarting House Thul: Thul Mercenaries, Thul Sharpshooters, a Thul Colonels se nyní respawnují správně.
  • Vivicar Awaits: Snížen počet nepřátel, kteří na hráče zaútočí během kroku „Find a Way Past the Force Field.“

NPC

Obecné

  • Redris Korin na Corellii nyní v boji používá Force schopnosti na dálku.

Opravy chyb

  • Schopnosti Jilcoln Cadera nyní berou v potaz to, jestli je hráč imunní na sražení.
  • World Boss „Primal Destroyer“ na Belsavis je nyní správně označený jako „Overwhelming“.
  • World Boss „The First“ ma Dromund Kaas již neblokuje Bounty Hunterovy Rapid Shots a Imperial Agenti již nebudou vyhazování z cover během boje.
  • Opravena chyba, která mohla způsobit, že se určitá postava zobrazovala během rozhovorů jako miniatura.
  • Hráči používající klienty ve Francouzštině a Němčině nyní mohou získávat daily PvE mise.

PvP

Obecné

  • Místnost s raketoplánem v Dorn Base Command Center na Hothu se již nepovažuje za contested territory.
  • Ka na Vossu je nyní PvP Sanctuary.
  • Hráči používající cíl ve Warzone a je na ně použita AoE stealth agilita budou prerušeni. Díky tomu nelze zneužívat stealth pro zabírání cílů neviděni bránícími hráči.

Warzóny

Obecné

  • Hráči na levelu 50 mají vlastní Warzone briket a nebudou spojováni s hráči nižších úrovní.

Huttball

  • Hráči se již za určitých podmínek nemohou uvnitř Warzone respawnovat s plným počtem životů.

World PvP

Ilum

  • Daily a Weekly mise na Ilumu vyžadují porážení nepřátelských hráčů nebo získání výzbrojí z centrálního cíle.
  • Hráči dostávají více Valoru za zabijení na Ilumu.
  • Valor body se zvyšují podle množství cílů, které hráčova strana ovládá.
  • Více valoru získáno za zabití hráče při bránění cíle.
  • Získání Valoru je oznámeno.
  • Tři nové respawnovací body přidány pro každou stranu.
  • Společníci již nemohou vejít do oblasti s PvP cíly na Ilumu.
  • Při přiblížení hráčů k cíli se zobrazí oznámení.
  • Automated defense turrety přidány okolo taxi pointů pro Republiku a Impérium.
  • Particle Cannons okolo základen se aktivují spolehlivěji.

The Outlaws‘ Den (Tatooine)

  • Truhly obsahující Mercenary Commendations jsou opět dostupné v Outlaw’s Den.

Opravy chyb

Obecné

  • Hodnota skóra za „Highest Protection Per Single Life“ nyní funguje správně.
  • Hráči, kteří opustili WZ již nemohou dostat MVP ocenění.
  • PvP status se automaticky přepne po opuštění PvP oblasti.
  • Popisek Bolster efektu nyní lépe popisuje ovlivněné statistiky.

Huttball

  • Opravena chyba, která mohla způsobit, že tým Frogdogs zvítězil při stavu 0-0 i pokud byl míč na konci v rukou týmu Rotworms.

Ilum

  • Ovladatelné turrety na Ilumu již nepůsobí damage cílům za nimi nebo mimo jejich dosah.
  • Turrety již okamžitě nevyhodí hráče po jejich použití.
  • Opravena chyba, která nedala patřičné uznání prvnímu hráči, který použil milion loot truhlu.
  • Hráči již dostanou správné množství vatru a kreditů při poražení jiného hráče.

Space Combat

Opravy chyb

  • Armor Upgrade 2 má nyní správnou hodnotu.

UI

Obecné

  • Hráči nyní obdrží správnou zprávu informující, že do dané oblasti nemohou v Operační skupině.

Maps

  • Opravena chyba zabraňující zobrazení popisku minimapy při načítání nové oblasti nebo relokování UI.
  • Opravena chyba která působila zmizení některýc poznámek na mapě při aktualizaci jiných.

Itemy

  • Odkazy na itemy nyní správně zobrazují popisky věcí zíksaných reverse engineeringem.
  • Odkazy na itemy již neozbrazují chybné další informace o schématech.
  • Pokus vložit neúkolový předmět do Mission Items zobrazí chybovou hlášku.
  • Přetažení itemu na posatvu v Character green již nevyvolá okno ohledně smazání, ale pokus se předmět equipnout, pokud je to možné.
  • Setové bonusy se ukazují při prohlížení věcí u vendorů.
  • Itemy, které jsou modifikovatelné, nyní zobrazují správně barvu při rollování.
  • Porovnávající popisky nyní správně zobrazují změny ve statistikách při jejich zobrazení v Crew Skills okně.

Opravy chyb

  • Opraveny popisky u schopností s cooldownem přes jednu hodinu.
  • Interface pro dělení stacku itemů se zobrazuje jak má.
  • Při volbě serveru jsou navrchu ty, které jsou online.
  • Opravena typografická chyba v kontextovém menu „Additional Commands“.
  • Hráči stojící poblíž někoho, kdo získal Legacy level, již neobdrží oznámení.
  • Nastavení Legacy name se zachvává při přeletu mezi planetami.
  • Nově potvrzující okno se zobrazí při nahlašování spamu.
  • Řazení v guildovní okně funguje správně.
  • Otevření Inventáře přes tlačítko v horním menu správně zobrazí ikonu pro reverse engineering.
  • Pozvání nového hráče do guildy již nezpůsobí špatné zobrazování seznamu členů.

Vedlejší opravy chyb

  • Vlastník holocall konverzace se neukazuje v posledním snímku animace.
  • Hráči se již nemohou teleportovat k lokaci hráče, jehož rozhovor sledují.
  • Hráči již nemohou blokovat použití milion itemu tím, že nezavřou jeho lootovací okno.
  • Mezerník se uznává jako klávesa pro přechod z nahrávací obrazovky i pokud byla klávesa mezerníku přenastavena.
  • Opraveny další problémy působící pokles výkonu na Tarisu.
  • Vanity pets již nemohou být cílem jakýchkoliv schopností.
  • Hráči, kteří pozorovali nějakou konverzaci, již nehodí obrovské číslo při další konverzaci.
  • Opravena chyba, která mohla resetovat některá nastavení při přechodu mezi lokacemi.
  • Respawnující truhly se již nevyskytují v některých milion phases.
  • Aim Datacron na Ilumu je nyní přístupný a již neopakuje svojí animaci po sebrání.
  • Datacron na Coruscantu již není blokován neúmyslnou kolizí předmětů.
  • Opravena chyba na starších kartách ATi, která mohla působit, že se hra zobrazovala jako černá obrazovka.
  • Pády na Fleetách, které by měly být smrtelé nyní smrtelné jsou.
  • Opravena chyba, která mohla způsobit pád hry při přechodu mezi lokacemi.
  • Opravena chyba, která mohla způsobit „propadnutí zemi“, během konverzací nebo po nich.


Štítky: ,


Komentáře jsou uzavřené